fbpx Biennale Cinema 2020 | Mây nhu’ng không mu’a (Live In Cloud Cuckoo Land)
La Biennale di Venezia

Your are here

Cinema

Mây nhu’ng không mu’a (Live In Cloud Cuckoo Land)Director:
Nghia Vu Minh, Thy Pham Hoàng Minh
Running Time:
20’
Language:
Vietnamese
Country:
Vietnam, South Korea
Main Cast:
Giang Le Binh, Huong Phung, Vy Vu Chau Khanh, Trung Tran
Screenplay:
Vu Minh Nghia, Pham Hoàng Minh Thy
Cinematographer:
Du’o’ng Đúc Lâm, Trân Châu Quôc Hung
Editor:
Vu Minh Nghia, Pham Hoàng Minh Thy
Production Designer:
Lê Tru’ò’ng
Costume Designer:
Vu Châu Khánh Vy
Music:
Lu’u Quang Minh
Sound:
Nguyên Hoàng Tùng
Visual Effects:
Nguyên Anh Huyên
Note:14+
Read more about the film
Sala Pasinetti

LUNGOMARE MARCONI
30126 LIDO DI VENEZIA
TEL. +39 0415218711
info@labiennale.org

Discover the venue

See on Google Maps

Share this page on

Share on FacebookShare on XShare on LinkedINSend via WhatsApp
Biennale Cinema
Biennale Cinema